Od 1. januara 2021. novi uslovi za penziju

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) napominje da se novi uslovi primenjuju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U pitanju su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Uslovi za starosnu penziju

Za muškarce važe još uvek isti uslovi. Za odlazak u starosnu penziju 2021. godine oni moraju imati 65 godina života.

Uslovi za starosnu penziju se menjaju kada su u pitanju žene. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca. One moraju imati 63 godine i dva meseca života da bi se penzionisale u 2021. godini.

Fond PIO objašnjava da bi osiguranik, ako želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo da raskine radni odnos i podnese zahtev u ovoj godini. Na taj način ostvaruje pravo na penziju po uslovima koji važe u 2020. godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2021. godini. Preciziraju da je potrebno raskinuti radni odnos najkasnije 30. decembra da bi se ostvarilo pravo na penziju po uslovima koji važe u 2020. godini. Naime, u tom slučaju osiguranik ima mogućnost da najkasnije 31. decembra podnese zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Treba podsetiti da je ranijih godina praksa bila da, ako se zahtev podnes 31. decembra, za podnosioca važe uslovi naredne godine. V: Da li ići u penziju 30. ili 31. decembra? Praksa pokazuje da je bolje ne čekati poslednji dan godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na penziju sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku.

Građani zahteve za ostvarivanje prava na penziju mogu da podnesu i elektronskim putem, korišćenjem veb-portala e-Šalter, preko adrese esalter.pio.rs. Portalu se može pristupiti i preko sajta Fonda PIO. Na portalu se nalazi i detaljno uputstvo za korišćenje, kao i uslovi koje je potrebno ispuniti da bi portal mogao da se koristi.

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.