PRIJAVE I DOKUMENTACIJA

REZERVАCIJE, PRIJАVE I UPLАTE NА АDRESU:

Tekući račun: 205 – 167800 – 21 kod Komercijalne banke Beograd

Pokret trećeg doba Srbije, Pariska 9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: 011/2030 356; 011/2030 758
e-mail adresa: info@olimpijada3d.org
Matični broj: 28045549
Šifra delatnosti: 9499
PIB: 107069272

Cena aranžmana, koja obuhvata četiri puna pansiona iznosi __________dinara (prema konačnom programu Olimpijade koji se usvaja početkom juna meseca.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde:

Formular prijave za  Olimpijadu.

Smeštaj učesnika vršiće se po redosledu uplata.

dsc_0831