Izborna skupština Pokreta TDS – 24. februara 2015.

Shodno odredbama Statuta, za 24.2.2015. zakazana je Izborna skupština Pokreta TDS, koja će biti održana u Beogradu, u sali u Pariskoj 9, sa početkom u 11 časova.                                                           Na skupštini će biti razmatran Završni finansijski izveštaj, Izveštaj Nadzornog odbora za 2014. god., kao i Finansijski plan Pokreta TDS za 2015. Nakon usvajanja navedenih dokumenata članovi Skupštine izabraće Predsednika Pokreta TDS, Predsednika i članove Izvršnog odbora, imenovati Organizacioni odbor VIII-me Olimpijade i utvrditi datum njenog održavanja (predlog je da otvaranje bude u utorak 29.9. i da traje do subote 3.10.2015.). Na skupštini će biti doneta i Odluka o prijemu “Asocijacije sporta, zdravlja i kulture – Dorćolijada” za novog člana Pokreta TDS i doneta ocena o poštovanju propozicija takmičenja na VII-oj Olimpijadi, povodom prigovora koji je podnet od strane UPO Prijepolje.
Poseban deo skupštine biće posvećen dosadašnjim aktivnostima koje idu u prilog pripremama za VIII – mu Olimpijadu.

Poziv članovima skupštine i svi dokumenti neophodni za raspravu po predloženom Dnevnom redu dati su u prilogu u pdf formatu.

1.Poziv 2.Fin. izvestaj 3.Fin. plan 4.Org.odbor 5.Zahtev 6.Prigovor UPO Prijepolje 7.Misljenje D.Kuzmanovića

This entry was posted in Vesti and tagged , , , . Bookmark the permalink.