Usvojen Orijentacioni program 8. Olimpijade Pokreta TDS (Vrnjačka Banja 29.9. – 3.10.2015.)

Izvršni odbor Organizacionog odbora za pripremu 8. Olimpijade sporta, zdravlja i kulture Pokreta TDS usvojio je Orijentacioni program OLIMPIJADE, koja će se održati u Vrnjačkoj Banji od 29.9. do 3.10.2015. god.

Aranžman za učesnike Olimpijade obuhvata 4 puna pansiona u hotelima „Zvezda“, „Fontana“ i drugim objektima iste kategorije i iznosi 9.500 dinara.

Troškove hotelskog smeštaja, prevoza i osiguranja snose ekipe učesnice, dok troškove medalja, pehara, priznanja, nagrada … snosi organizator u granicama svojih mogućnosti.

Prijave i rezervacije smeštaja – najkasnije do 15.9.2015.

Pojedinosti o organizaciji, propozicijama, načinu prijavljivanja… – mogu se naći u Prilogu (u PDF formatu)

Orijent. progr. VIII Olimp. TDS

This entry was posted in Vesti and tagged , , , . Bookmark the permalink.