Skupština Pokreta TDS – 2. februara 2016.

Za 2.2.2016. zakazana je Skupština Pokreta TDS, koja će biti održana u Beogradu, u sali u Pariskoj 9, sa početkom u 11 časova. Na skupštini će biti razmatran Izveštaj o održanoj Osmoj Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, zatim Izveštaj o prihodima i rashodima, kao i Predlozi Odluka o organizaciji Devete Olimpijade i sastavu Organizacionog i Počasnog odbora ove manifestacije .      Poziv članovima skupštine i svi dokumenti neophodni za raspravu po predloženom Dnevnom redu dati su u prilogu u pdf formatu.

Poziv Izvestaj sa 8. Olimpijade

This entry was posted in Vesti and tagged , , . Bookmark the permalink.