Zahtev GOP Beograda Skupštini grada za preispitivanje novih cena gradskog prevoza

8. januara 2015., odmah po objavljivanju Novog tarifnog sistema gradskog prevoza, Gradska  organizacija penzionera uputila je Skupštini grada Beograda zahtev da preispita nove cene, koje bi još više ugrozile standard najstarije populacije i uz bolesti, izdatke za lekove, sve težu pokretljivost i doprinele  ponižavajućem  osećaju, da su najstariji društvu u koje su godinama ulagali sve više teret. Tekst dopisa priložen je u PDF formatu.

Zahtev-1

This entry was posted in Vesti and tagged , . Bookmark the permalink.